Return and complaint of goods purchased in our shop

 

 

 RETURNS

Customers have the right to return the ordered product without giving a reason, within 14 days of receiving the shipment.

How to return your product:

    1. Print and carefully fill  the form. You can download it HERE – pdf file.
    1. It is not necessary to give the reason for the return, but we will be grateful for any feedback or comments as we want to improve our production and store operations so that our customers are always satisfied.
    1. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania formularza, możesz przepisać jego treść na zwykłą kartkę lub przesłać w treści wiadomości e-mail.
    1. Zwracany produkt zapakuj starannie i wyślij wraz z dowodem zakupu oraz formularzem (nie jest to konieczne, jeżeli został przesłany w wiadomości e-mail) w przeciągu 14 dni od dnia zgłoszenia oświadczenia zwrotu, na adres:Jumitex Sp. z o.o.
     ul. K. Ciołkowskiego 155, 15-545 Białystok

     z dopiskiem „Jumitex – zwrot”

     Zwracany produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj. np. zmierzenia zamówionego produktu.

    1. Zwrot pieniędzy, otrzymasz w przeciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Jumitex.pl zwraca cenę produktu oraz koszt jego najtańszej wysyłki.

Odstępując od umowy ponosisz wyłącznie następujące koszta:

    • koszt przesyłki zwrotnej

 

 

COMPLAINTS

Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Jak zareklamować produkt?

    1. Wydrukuj i dokładnie wypełnij formularz reklamacyjny. Dostępny TUTAJ – plik pdf.
    1. Możesz również własnoręcznie przygotować opis reklamacji wzorując się na treści formularza, zachęcamy jednak do skorzystania z przygotowanego przez nas formularza, który znacznie ułatwi Ci dokonanie reklamacji.
    1. Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem oraz dowodem zakupu (lub jego kopią) na adres:

Jumitex Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 155, 15-545 Białystok
z dopiskiem „Jumitex – reklamacja”

  1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

 

  1. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.


Pamiętaj
:
Wybierz pewny sposób dostarczenia przesyłki, np. skorzystaj z usług kuriera, a w ostateczności – nadaj paczkę z tzw. potwierdzeniem nadania.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

  1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: (i) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/); (ii) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://www.bialystok.wiih.gov.pl/); (iii) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. https://uokik.gov.pl/problemy.php?problem=1&wojewodztwo=42&miasto=43&x=8&y=15). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

 

  1. Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

 

  1. Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej Rozporządzeniem w sprawie ODR.

 

  1. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

 

GO TO SHOP

CHECK COLLETION

 

Contact form

 

 

Jumitex sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 155, 15-245 Białystok
Opening hours:
Monday – friday: 08:00 – 16:00

 

tel. 48 85-741-41-18, 48 85-741-23-78
tel/fax  48 85-741-41-98