Zwrot i reklamacja zakupionego u nas towaru

 ZWROTY

Klientom przysługuje prawo do zwrotu zamówionego produktu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Jak dokonać zwrotu produktu:

  1. Wydrukuj i dokładnie wypełnij formularz zwrotu. Dostępny TUTAJ – plik pdf.
  2. Nie jest konieczne podawanie przyczyny zwrotu, ale będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i uwagi, ponieważ chcemy udoskonalać naszą produkcję oraz działanie sklepu, tak aby nasi Klienci byli zawsze w pełni zadowoleni.
  3. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania formularza, możesz przepisać jego treść na zwykłą kartkę lub przesłać w treści wiadomości e-mail.
  4. Zwracany produkt zapakuj starannie i wyślij wraz z dowodem zakupu oraz formularzem (nie jest to konieczne, jeżeli został przesłany w wiadomości e-mail) w przeciągu 14 dni od dnia zgłoszenia oświadczenia zwrotu, na adres:

   Jumitex Sp. z o.o.
   ul. K. Ciołkowskiego 155, 15-545 Białystok
   z dopiskiem „Jumitex – zwrot”

   Zwracany produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj. np. zmierzenia zamówionego produktu.

  5. Zwrot pieniędzy, otrzymasz w przeciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Jumitex.pl zwraca cenę produktu oraz koszt jego najtańszej wysyłki.

Odstępując od umowy ponosisz wyłącznie następujące koszta:

  • koszt przesyłki zwrotnej

REKLAMACJE

Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Jak zareklamować produkt?

  1. Wydrukuj i dokładnie wypełnij formularz reklamacyjny. Dostępny TUTAJ – plik pdf.
  2. Możesz również własnoręcznie przygotować opis reklamacji wzorując się na treści formularza, zachęcamy jednak do skorzystania z przygotowanego przez nas formularza, który znacznie ułatwi Ci dokonanie reklamacji.
  3. Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem oraz dowodem zakupu (lub jego kopią) na adres:

Jumitex Sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 155, 15-545 Białystok
z dopiskiem „Jumitex – reklamacja”

 1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
 2. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.


Pamiętaj
:
Wybierz pewny sposób dostarczenia przesyłki, np. skorzystaj z usług kuriera, a w ostateczności – nadaj paczkę z tzw. potwierdzeniem nadania.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

 1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: (i) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/); (ii) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://www.bialystok.wiih.gov.pl/); (iii) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. https://uokik.gov.pl/problemy.php?problem=1&wojewodztwo=42&miasto=43&x=8&y=15). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
 2. Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 3. Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej Rozporządzeniem w sprawie ODR.
 4. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

ZOBACZ KOLEKCJĘ

Formularz kontaktowy

Akceptacja

 

Jumitex sp. z o.o.
ul. K. Ciołkowskiego 155, 15-245 Białystok
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

 

 

tel. 48 85-741-41-18, 48 85-741-23-78
tel/fax  48 85-741-41-98